Newry.ie

LATEST

Tomorrow Thursday 24 October, the Newry community will have an extremely unique opportunity to sample a new work of the talented author Máire Dinny Wren “Tine Ghealáin, before it’s officially launched at Oireachtas na Samhna 2019.

Máire Dinny Wren will be in Gaeláras Mhis Ardghail in Newry from 7:00pm, to share her new poetry collection. Máire will be reading extracts from her new work, as well as some of her other material on the night. She will also be telling you a bit about herself, and there will be an opportunity for attendees to ask questions.

Tea, coffee and biscuits will be provided. Attached are the event details, as well as a first glimpse of the cover of Máire’s new book that will be launched shortly!

As a taster prior to the event, here is an extract from Máire’s new book “Tine Ghealáin” which has not yet been released to the public!

An tÉan Dara


Mheall tú an t-éan as dair chaoráin,
mhúnlaigh tú an t-adhmad cruaidh,
á ghlanadh is á bhláthnú,
go dtáinig tú ar an smólach.

Cheap tú spiorad an éin fhiáin
san adhmad chianaosta;
chuala tú a ghlór —
a cheol binn as na móinteáin.

Thuig tusa agus an t-éan a chéile
agus sibh araon sáinnithe;
tusa gafa san aois leanbaí,
an t-éan i ndoimhneacht an fhraochlaigh.

Mairfidh spiorad an éin sa dair chaoráin
mar a mhairfidh do spiorad i ngéaga do theaghlaigh.


Ar Déardaoin an 24ú Deireadh Fomhair beidh DEIS AR LEITH ag muintir an Iúir, an Dúin agus Ard Mhacha theas saothar nua de chuid Máire Dinny Wren “Tine Ghealáin” a bhlaiseadh sula seolfar go hoifigiúil é ag Oireachtas na Samhna 2019. 

An Déardaoin SEO ar 7:00 i.n. beidh an scríbhneoir Máire Dinny Wren i nGaeláras Mhic Ardghail, in Iúr Cinn Trá lena cnuasach filíochta nua a roinnt. Beidh Máire ag léamh sliochtanna óna leabhar nua, chomh maith lena cuid saothar eile ar an oíche. Anuas ar sin, beidh sí ag insint dúinn fuithi féin agus beidh deis ag daoine ceisteanna a chur ar an údar. Beidh tae, caifé agus brioscaí curtha ar fáil ar an oíche. Faoi iamh, tá fórgra na himeachta, chomh maith le deis súil a chaitheamh ar an chlúdach nua den leabhair a bheas seolta go luath!

Mar bhlaiseadh daoibh roimh an imeachta, seo daoibh sliocht óna leabhar nua “Tine Ghealáin” nach bhfuil ar fáil d’aon duine go fóill!

An tÉan Dara


Mheall tú an t-éan as dair chaoráin,
mhúnlaigh tú an t-adhmad cruaidh,
á ghlanadh is á bhláthnú,
go dtáinig tú ar an smólach.

Cheap tú spiorad an éin fhiáin
san adhmad chianaosta;
chuala tú a ghlór —
a cheol binn as na móinteáin.

Thuig tusa agus an t-éan a chéile
agus sibh araon sáinnithe;
tusa gafa san aois leanbaí,
an t-éan i ndoimhneacht an fhraochlaigh.

Mairfidh spiorad an éin sa dair chaoráin
mar a mhairfidh do spiorad i ngéaga do theaghlaigh.

© Máire Dinny Wren

Pin It

DONATE

Please consider supporting Newry.ie

Amount

FOLLOW NEWRY.IE

 

 

Newry.ie require Cookies on some parts of our site to enable full functionality. By using Newry.ie you consent to our use of Cookies. You can use your browser settings to disable cookies on this or any other website.